HP 0231A0LT X130 10G Xfp Lc Sr Transceiver

HP 0231A0LT X130 10G Xfp Lc Sr Transceiver

HP 0231A0LT X130 10G Xfp Lc Sr Transceiver

0.00 

  • Mô tả

Mô tả