HP JG661-61001 X140 40G Qsfp Lc Lr4 Sm 10Km 1310Nm Transceiver

HP JG661-61001 X140 40G Qsfp Lc Lr4 Sm 10Km 1310Nm Transceiver

HP JG661-61001 X140 40G Qsfp Lc Lr4 Sm 10Km 1310Nm Transceiver

0.00 

  • Mô tả

Mô tả