DÂY NHẢY QUANG

Dây nhảy quang được dịch từ Fiber optic pacthcord, dây nhảy quang thường được sử dụng để kết nối quang giữa các liên kết mạng quang .
Dây nhảy quang
Hình dạng đầu nối quang connector
Hình dạng đầu nối quang (optical connector)
SC: đầu vuông lớn
Đầu connector SC
LC: đầu vuông nhỏ
Đầu connector LC
Đầu connector FC
FC: đầu tròn vặn
=> Nhiều model chuẩn loại ( cần SL nhiều thì vui lòng call trước Giá mềm bất ngờ )

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,…

  85,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-LC/UPC

  Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-LC/UPC

  Dây nhảy quang FC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,…

  85,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Multi-mode LC/UPC-LC/UPC

  Dây nhảy quang Multi-mode LC/UPC-LC/UPC

  Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,…

  85,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,…

  85,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode FC/APC-FC/APC

  Dây nhảy quang Single-mode FC/APC-FC/APC

  Dây nhảy quang FC/APC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  75,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  65,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-ST/UPC

  Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-ST/UPC

  Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  65,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-FC/UPC

  Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  65,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-LC/UPC

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-LC/UPC

  Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  65,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-SC/UPC

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-SC/UPC

  Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  65,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-ST/UPC

  Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-ST/UPC

  Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  70,000.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-FC/APC

  Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-FC/APC

  Dây nhảy quang SC/APC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,…

  75,000.00