Fortinet switch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FG-30E

  FG-30E

   Fortigate -30E
  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FG-30E-BDL

  FG-30E-BDL

   Fortigate -30E
  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-224D-FPOE

  FortiSwitch-224D-FPOE

  L2/L3 PoE+ Switch – 24 x GE RJ45 ports(all POE+), 4 x GE SFP slots, FortiGate Switch controller compatible.

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-248D-FPOE

  FortiSwitch-248D-FPOE

  L2 PoE+ Switch – 48 x GE RJ45 ports(all POE+), 4 x GE SFP slots, FortiGate Switch controller compatible.

   

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-248D-POE

  FortiSwitch-248D-POE

  L2 POE Switch — 48x GE RJ45 ports(24 poe capable), 2x 1 GE SFP slots. FortiGate switch controller compatible

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-424D

  FortiSwitch-424D

  L2 Switch — 24xGE RJ45 ports, 2x10GE SFP+ ports, FortiGate switch controller compatible

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-424D-FPOE

  FortiSwitch-424D-FPOE

  L2 POE+ Switch – 24 x GE RJ45 ports(all POE+, 370W budget), 2x 10 GE SFP+ slots. FortiGate Switch controller compatible.

   

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-424D-POE

  FortiSwitch-424D-POE

  L2 POE+ Switch – 24 x GE RJ45 ports(all POE+, 185W budget), 2x 10 GE SFP+ slots. FortiGate Switch controller compatible.

   

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-448D

  FortiSwitch-448D

  L2 Switch — 48xGE RJ45 ports, 4x10GE SFP+ ports, FortiGate switch controller compatible

   

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-448D-FPOE

  FortiSwitch-448D-FPOE

  L2 POE+ Switch — 48x GE RJ45 ports, 4x 10 GE SFP+ slots. 740W power budget. FortiGate switch controller compatible

   

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-448D-POE

  FortiSwitch-448D-POE

  L2 POE+ Switch — 48x GE RJ45 ports, 4x 10 GE SFP+ slots. 370W power budget. FortiGate switch controller compatible

   

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  FortiSwitch-524D

  FortiSwitch-524D

  L2 Switch — 24xGE RJ45 ports, 4x10GE SFP+, 2x40G QSFP+, FortiGate switch controller compatible

   

  0.00