RUCKUS WIRELESS

Ruckus Zoneflex :
+ ZoneFlex Indoor – Access Point dùng trong nhà
+ ZoneFlex Outdoor – Access Point dùng ngoài trời
+ Ruckus giải pháp Wi-Fi cho khách sạn & resort
+ Giải pháp mạng không dây cho doanh nghiệp
+ Giải pháp Ruckus Wireless cho nhà máy
+ Hệ thống mạng không dây cao cấp cho trường học

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point and Switch 901-H320-JP00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-JP00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point and Switch 901-H320-JP00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-JP00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point and Switch 901-H320-JP00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • 1 10/100/1000 & 4 10/100/1000 Ethernet Access Ports, POE in, PoE out (one port), USB port.
  • Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point and Switch 901-H320-KS00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-KS00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point and Switch 901-H320-KS00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-KS00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point and Switch 901-H320-KS00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • 1 10/100/1000 & 4 10/100/1000 Ethernet Access Ports, POE in, PoE out (one port), USB port.
  • Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point and Switch 901-H320-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point and Switch 901-H320-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point and Switch 901-H320-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • 1 10/100/1000 & 4 10/100/1000 Ethernet Access Ports, POE in, PoE out (one port), USB port.
  • Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point and Switch 901-H320-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point and Switch 901-H320-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H320-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point and Switch 901-H320-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • 1 10/100/1000 & 2 10/100 Ethernet Access Ports, POE in.
  • Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point and Switch 901-H510-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H510-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point and Switch 901-H510-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H510-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point and Switch 901-H510-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • 1 10/100/1000 & 4 10/100/1000 Ethernet Access Ports, POE in, PoE out (one port), USB port.
  • Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point and Switch 901-H510-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H510-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point and Switch 901-H510-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point and Switch 901-H510-Z200 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point and Switch 901-H510-US00 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • 1 10/100/1000 & 4 10/100/1000 Ethernet Access Ports, POE in, PoE out (one port), USB port.
  • Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-ATT0 Mobile 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-ATT0 Mobile 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-ATT0 Mobile 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-ATT0 Mobile 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Ruckus 901-M510-ATT0 M510 Mobile Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Wireless Access Point with LTE Backhaul.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-D200 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-D200 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-D200 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Indoor Ruckus 901-M510-D200 802.11ac Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Access Point Indoor Ruckus 901-M510-D200 802.11ac Wave 2 Wi-Fi.
  • Support 100 clients per AP.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point Ruckus 901-E510-US01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-E510-US01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi
  Access Point Ruckus 901-E510-US01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-E510-US01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Ruckus 901-E510-US01 E510 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi Access Point.
  • External BeamFlex+ Antennas, 512 clients per AP, Bandwitch 867 Mbps, IP-67 Wireless Access Point. Support 31 SSID
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point Ruckus 901-E510-WW01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-E510-WW01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi
  Access Point Ruckus 901-E510-WW01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-E510-WW01 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Ruckus 901-E510-WW01 E510 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi Access Point with External BeamFlex+ Antennas.
  • 512 clients per AP, Bandwitch 867 Mbps, IP-67 Wireless Access Point. Support 31 SSID.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point Ruckus 901-E510-Z201 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-E510-Z201 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi
  Access Point Ruckus 901-E510-Z201 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-E510-Z201 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Ruckus 901-E510-Z201 E510 Embedded 802.11ac Outdoor Wave 2 Wi-Fi Access Point.
  • External BeamFlex+ Antennas, 512 clients per AP, Bandwitch 867 Mbps, IP-67 Wireless Access Point. Support 31 SSID
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Access Point Ruckus 901-R300-US02 Indoor dual-band 802.11n Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-R300-US02 Indoor dual-band 802.11n Wi-Fi
  Access Point Ruckus 901-R300-US02 Indoor dual-band 802.11n Wi-Fi

  Access Point Ruckus 901-R300-US02 Indoor dual-band 802.11n Wi-Fi

  • Cung cấp toàn quốc Ruckus 901-R300-US02 ZoneFlex R300.
  • Dual band 802.11n Indoor Access Point, BeamFlex, 2×2:2, 1-Port, PoE. Does not include power adapter or PoE injector. Support 256 client per AP.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.