Juniper Modules

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-10GE-ER

  EX-SFP-10GE-ER

  SFP+ 10GBASE-ER 10GbE optics, 1,550
  nm for 40 km transmission on single mode
  fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-10GE-LR

  EX-SFP-10GE-LR

  SFP+ 10GBASE-LR; LC connector; 1,310 nm;
  10 km reach on single mode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-10GE-LRM

  EX-SFP-10GE-LRM

  SFP+ 10GBASE-LRM; LC connector; 1310nm; 220 m reach on multimode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-10GE-SR

  EX-SFP-10GE-SR

  SFP+ 10GBASE-SR; LC connector; 850 nm;
  300 m reach on 50 microns multimode
  fiber;33 m on 62.5 microns multimode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-10GE-ZR

  EX-SFP-10GE-ZR

  SFP+ 10GBASE-ZR 10GbE optics, 1,550
  nm for 80 km transmission on single mode
  fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-1GE-LX

  EX-SFP-1GE-LX

  SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1,310 nm;10 km reach on single mode fibe

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-1GE-LX40K

  EX-SFP-1GE-LX40K

  SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1310 nm; 40 km reach on single-mode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-1GE-SX

  EX-SFP-1GE-SX

  SFP 1000BASE-SX; LC connector; 850 nm;
  550 m reach on multimode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-1GE-T

  EX-SFP-1GE-T

  SFP 1000BASE-T copper; RJ-45 connector;
  100 m reach on UTP

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-FE20KT13R15

  EX-SFP-FE20KT13R15

  SFP 100BASE-BX; LC connector; TX 1310 nm/RX 1550 nm; 20 km reach on single- strand, single-mode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-FE20KT15R13

  EX-SFP-FE20KT15R13

  SFP 100BASE-BX; LC connector; TX 1550 nm/RX 1310 nm; 20 km reach on single-strand, single-mode fiber

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX-SFP-GE10KT13R14

  EX-SFP-GE10KT13R14

  SFP 1000Base-BX Gigabit Ethernet Optics, Tx 1310nm/Rx 1490nm for 10km transmission

  0.00