Juniper Switch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-24P-4G

  EX2200-24P-4G

  EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT (24-ports PoE+) with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-24T-4G

  EX2200-24T-4G

  EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-24T-4G-DC

  EX2200-24T-4G-DC

  EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch and internal DC power supply

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-48P-4G

  EX2200-48P-4G

  EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT (48-ports PoE+) with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-48T-4G

  EX2200-48T-4G

  EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-C-12P-2G

  EX2200-C-12P-2G

  EX2200-C nhỏ gọn, chuyển đổi không quạt với 12 cổng 10/100 / 1000BaseT (12 cổng PoE +) và 2 Dual-Purpose (10/100 / 1000BaseT hoặc SFP) cổng uplink

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX2200-C-12T-2G

  EX2200-C-12T-2G

  EX2200-C compact, fanless switch with 12-port 10/100/1000BaseT and 2 Dual-Purpose (10/100/1000BaseT or SFP) uplink ports

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX3200-24T

  EX3200-24T

  Juniper Networks EX3200 24-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX3200-24T-DC

  EX3200-24T-DC

  Juniper Networks EX3200 24-port 10/100/1000BaseT + 190W DC PS Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX3200-48P

  EX3200-48P

  Juniper Networks EX3200 48-port 10/100/1000BaseT PoE + 930W AC PS Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX3200-48T-DC

  EX3200-48T-DC

  Juniper Networks EX3200 48-port 10/100/1000BaseT + 190W DC PS Ethernet Switch

  0.00 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  EX3300-24P

  EX3300-24P

  EX3300 24-port 10/100/1000BASE-T (24 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch

  0.00