DÂY NHẢY QUANG

Dây nhảy quang được dịch từ Fiber optic pacthcord, dây nhảy quang thường được sử dụng để kết nối quang giữa các liên kết mạng quang .
Dây nhảy quang
Hình dạng đầu nối quang connector
Hình dạng đầu nối quang (optical connector)
SC: đầu vuông lớn
Đầu connector SC
LC: đầu vuông nhỏ
Đầu connector LC
Đầu connector FC
FC: đầu tròn vặn
=> Nhiều model chuẩn loại ( cần SL nhiều thì vui lòng call trước Giá mềm bất ngờ )