Module Quang HP J4859C ProCurve Gigabit-LX-LC

Module Quang HP J4859C ProCurve Gigabit-LX-LC

HP J4859C ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC 1 LC 1000Base-LX port

  • Data Transfer Rate: 1Gbps
  • Wavelength: 1310nm
  • Max Distance: 10km

0.00 

  • Mô tả

Mô tả

Module Quang HP J4859C ProCurve Gigabit-LX-LC là một bộ thu phát gigabit LX nhỏ gọn có khả năng xử lý mẫu (SFP) cung cấp giải pháp gigabit song công lên đến 10 km hoặc 550 m (đa mode).

Learn more about the HP J4859C