Đầu nối quang SC-SC

Đầu nối quang SC-SC

SM:PC≤0.3dB
UPC≤0.2dB,APC≤0.2dB

5,000.00 

  • Mô tả

Mô tả

 Adapter quang SC-SC Simplex

Specifications:
SM:PC≤0.3dB
UPC≤0.2dB,APC≤0.2dB
MM:PC≤0.2dB
Insertion loss:≤0.2dB
Changeability:≤0.2dB
Durability:≥1000times