RUCKUS WIRELESS

Ruckus Zoneflex :
+ ZoneFlex Indoor – Access Point dùng trong nhà
+ ZoneFlex Outdoor – Access Point dùng ngoài trời
+ Ruckus giải pháp Wi-Fi cho khách sạn & resort
+ Giải pháp mạng không dây cho doanh nghiệp
+ Giải pháp Ruckus Wireless cho nhà máy
+ Hệ thống mạng không dây cao cấp cho trường học