Cable QFX-SFP-DAC-3M

Cable QFX-SFP-DAC-3M

QFX-SFP-DAC-3M, 3m SFP + tới SFP + Dây kết nối trực tiếp thụ động trên đồng và sẵn sàng để vận chuyển. Cáp này được đảm bảo và đã được kiểm tra và kiểm tra trong nhà trước khi vận chuyển để bảo đảm nó là trong hoàn hảo thể chất và điều kiện làm việc.

0.00 

  • Mô tả

Mô tả

3m SFP+ to SFP+ Passive Direct Attach Copper Cable