Module quang Delta RDH 102 Ericsson CPRI SMF 8db

Module quang Delta RDH 102 Ericsson CPRI SMF 8db

Module quang Delta sử dụng cho trạm bts mobifone, module note B gắn vào Switch Ericsson. tận dụng các hạ tầng cơ sở của hệ thống 3G cũ mà không phải nâng cấp, thì trong các hệ thống 4G tương lai họ dùng một giao thức truyền thông gọi là CPRI (Common Public Radio Interface). giao thức này đảm nhận vai trò trao đổi dữ liệu, bắt tay giữa hai hệ thống 3G và 4G, giúp tận dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng cũ 3G.

 • Mô tả

Mô tả

Optical Transceiver Module RDH 102 45/1 Ericsson 1 Gbit/s 15 Km Sfp

Giao thức truyền thông CPRI dùng trong hệ thống 4G, bắt tay với hệ thống 3G

Mô tả: SFP DELTA  thu phát quang  RDH 102 47/2 R2A Ericsson
Ericsson RDH 102 45/1 – SFP Optical Transceiver 1GB-LX/CPRI 15Km

Quick Details

 • Brand Name: ERICSSON
 • Model Number: LCP-2488B4HDRM-E
 • Module Type: SFP – CPRI& 1000BASE-LX SFP
 • Transmission Rate: 2.5Gb/s
 • Transmission Distance: 8KM
 • Transmission Wavelength: 1310nm 
Product Description
 •    Up to 8km transmission 
 •   1310nm DFB laser with isolator and PIN receiver
 •    SFI high speed electrical interface
 •   SFP+ MSA package with LC connector