SRX1400

The SRX1400 Services Gateway supports up to 10 Gbps firewall, 2 Gbps firewall and IPS, or 2 Gbps of IPsec VPN, and up to 45,000 new connections per second

0.00 

  • Mô tả

Mô tả

SRX1400 là một nền tảng chuyên nghiệp cho việc bảo mật phù hợp cho các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ và các môi trường mạng 10 GbE của doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đòi hỏi phải có các tính năng tổng hợp, hiệu năng kiên quyết và tích hợp dịch vụ.

 SRX1400 là một nền tảng chuyên nghiệp cho việc bảo mật phù hợp cho các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ và các môi trường mạng 10 GbE của doanh nghiệp.

SRX1400 là một nền tảng chuyên nghiệp cho sự an toàn lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu cỡ nhỏ, các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ triển khai mạng, trong đó các tính năng hợp nhất, kiên quyết đạt được tốc độ 10 Gbps, môi trường nhỏ gọn và khả năng chi trả là những yêu cầu chính.

SRX1400 mở rộng dòng sản phẩm bảo mật thế hệ tiếp theo của dòng SRX, cung cấp hiệu suất cao và môi trường tích hợp trên thị trường với môi trường 10GbE, nơi mà các tính năng được yêu cầu mà không có khả năng mở rộng lớn được cung cấp bởi các dòng SRX3000 và SRX5000.