SRX3400

8 10/100/1000 + 4 SFP
20 Gbps Firewall performance
6 Gbps IPS performance
6 Gbps VPN performance
2.25 Million Concurrent sessions
175,000 New sessions/second
40,000 Maximum security policies

0.00 

  • Mô tả

Mô tả

8 10/100/1000 + 4 SFP
20 Gbps Firewall performance
6 Gbps IPS performance
6 Gbps VPN performance
2.25 Million Concurrent sessions
175,000 New sessions/second
40,000 Maximum security policies

 SRX3400 hỗ trợ lên đến 20 Gbps tường lửa, tường lửa 6 Gbps và IPS, hoặc 6 Gbps của IPsec VPN, và lên tới 175.000 kết nối mới mỗi giây. Cổng dịch vụ SRX này là lý tưởng cho việc bảo vệ và phân chia các cơ sở hạ tầng mạng trung tâm dữ liệu, tổng hợp nhiều giải pháp bảo mật khác nhau và thực thi các chính sách bảo mật một khu vực duy nhất trong các trang trại máy chủ nhỏ và các trang web lưu trữ.

SRX3400 sử dụng các SPC, IOCs và NPCs giống như SRX3600 và có thể hỗ trợ tường lửa lên tới 20 Gbps, tường lửa 6 Gbps và IPS, hoặc 6 Gbps của IPsec VPN, cùng với 175.000 kết nối mới mỗi giây. SRX3400 lý tưởng cho việc bảo vệ và phân chia các trung tâm dữ liệu / cơ sở hạ tầng mạng của doanh nghiệp cũng như tập hợp các giải pháp bảo mật khác nhau. Khả năng hỗ trợ các chính sách bảo mật độc nhất cho mỗi khu vực và khả năng mở rộng mạng lưới làm cho SRX3400 là một triển khai lý tưởng cho các trang trại máy chủ nhỏ, các trang lưu trữ hoặc các nhà khai thác di động. Cổng dịch vụ SRX3400 cũng được quản lý bởi Juniper Networks Network và Security Manager.