• Mô tả

Mô tả

Cổng dịch vụ SRX4100  của Juniper Networks là các tường lửa bảo vệ tốc độ cao, thế hệ tiếp theo và các cổng dịch vụ an ninh tăng tốc phần cứng nhằm bảo vệ mạng trung tâm dữ liệu quan trọng, các cơ sở của doanh nghiệp và trụ sở chính của khu vực. SRX4100 không chỉ cung cấp những tính năng bảo mật tốt nhất và bảo vệ các mối đe dọa tiên tiến mà còn tích hợp định tuyến lớp vận chuyển trong cùng một nền tảng.

SRX4100 cung cấp giải pháp bảo mật thế hệ tiếp theo hỗ trợ nhu cầu thay đổi của các mạng doanh nghiệp có hỗ trợ đám mây. Cho dù triển khai các dịch vụ mới trong trung tâm dữ liệu doanh nghiệp hoặc khuôn viên, kết nối với đám mây, tuân thủ các tiêu chuẩn ngành hoặc đạt được hiệu quả hoạt động, SRX4100 giúp các tổ chức thực hiện mục tiêu kinh doanh của họ trong khi cung cấp khả năng mở rộng, dễ quản lý, kết nối an toàn và khả năng giảm thiểu nguy cơ tiên tiến. SRX4100 bảo vệ tài sản của doanh nghiệp chính là tường lửa thế hệ kế tiếp, đóng vai trò điểm thực thi cho các giải pháp bảo mật dựa trên đám mây và cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và ứng dụng.