SRX5400

2 Slots for IOCs
65 Gbps Firewall performance
22 Gbps IPS performance
43 Gbps VPN performance
28 Million Concurrent sessions
450,000 New sessions/second
80,000 Maximum security policies

0.00 

  • Mô tả

Mô tả

SRX5400 là nền tảng an ninh thế hệ tiếp theo phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp lớn và các mạng khu vực công. Nó dựa trên một kiến ​​trúc mới mang tính cách mạng và sử dụng các card mạng mới để cung cấp khả năng kết nối, hiệu suất và dịch vụ hàng đầu.

SRX5400 hỗ trợ tường lửa lên tới 65 Gbps và IPS 22 Gbps, cũng như 450.000 kết nối mới mỗi giây và 28 triệu phiên người dùng đồng thời. Nó cung cấp tùy chọn kết nối 10GbE, 40GbE, và 100GbE.