SRX5600

5 Slots for IOCs
130 Gbps Firewall performance
50 Gbps IPS performance
75 Gbps VPN performance
100 Million Concurrent sessions
450,000 New sessions/second
80,000 Maximum security policies

0.00 

  • Mô tả

Mô tả

5 Slots for IOCs
130 Gbps Firewall performance
50 Gbps IPS performance
75 Gbps VPN performance
100 Million Concurrent sessions
450,000 New sessions/second
80,000 Maximum security policies

SRX5600 hỗ trợ lên đến 60 Gbps tường lửa và 15 Gbps IPS, cũng như 350.000 kết nối mới mỗi giây và 9 triệu phiên người dùng đồng thời. Ngoài ra, SRX5600 Services Gateway còn cung cấp các giải pháp bảo mật cho các doanh nghiệp lớn, các cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ và các dịch vụ và ứng dụng thế hệ mới cũng như thực thi các chính sách an ninh độc hại cho từng khu vực.

SRX5600 sử dụng cùng một SPCs và IOCs làm SRX5800 và có thể hỗ trợ lên đến 130 Gbps tường lửa và 60 Gbps IPS. SRX5600 lý tưởng cho việc bảo mật các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp cũng như tập hợp các giải pháp bảo mật khác nhau. Khả năng hỗ trợ các chính sách bảo mật độc đáo cho mỗi khu vực và khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng mạng làm cho SRX5600 trở thành một triển khai lý tưởng để hợp nhất các dịch vụ trong các doanh nghiệp lớn, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các môi trường điều hành di động.